CẤP GẠCH CHO DỰ ÁN HỌC VIỆN CẢNH SÁT (GIAI ĐOẠN 2)

Ngày 02/08/2018, công ty CP Đầu tư Quốc tế Đại Tây Dương đã triển khai cấp gạch Inax đợt 1 (giai đoạn 2) cho dự án Học viện cảnh sát nhân dân. Giai đoạn này công trình sử dụng 1200 m2 gạch Inax PPC-103. Ở giai đoạn đầu công trình đã sử dụng 2356 m2 gạch PPC-103 và 2337 m2 gạch PPC-133.

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.