Tay sen và thanh treo Grandera 26038IG0

10.850.000