GẠCH TRAPE (INAX-3040/TRP)

2.524.000

Gạch có 3 kiểu gạch dạng que gồ ghề Mỗi mã gạch có thể gồm 2 kiểu phối khác nhau giúp khách hàng tùy chỉnh theo ý muốn độc đáo tạo dấu ấn cá tính đặc biệt cho mỗi công trình.