Công trình DIAMOND PLAZA – Hải Phòng

Công trình sử dụng vách dựng E\’Z (nhôm Tostem Nhật Bản) do Nhà phân phối Đại Tây Dương cung cấp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.